Fakultetsopponent, Christina Persson Osowski, Uppsala universitet

Palojoki, P. (Opponent)

    Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

    Period28 sep 2012
    ExaminandChristina Persson Osowski
    Examination vidUppsala
    OmfattningInternationell