Fakultetsrepresentant vid bedöming av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Title of thesis: Il mundus muliebris nelle fonti latine e nei contesti Pompeiani
Periodapr 2010
ExaminandRia Berg
Examination vidHelsingfors universitet