Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Tiitle of dissertation: J.V. Snellmans Philosophie der Persönlichkeit.
Periodjun 2017
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell