Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Title of thesis: Idyll eller verklighet? Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens
Periodmaj 2010
ExaminandMaria Vainio-Kurtakko
Examination vidHelsingfors universitet