Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Title of thesis: Metals in LBA Minoan and Mycenaean societies on Crete: a quantitative approach
Periodokt 2013
ExaminandLena Hakulin
Examination vidHelsinki