Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Title of thesis: The past hidden in our genes. Combining archaeological and genetic methodology: prheistoric population bottlenecks in Finland
Periodmaj 2014
ExaminandTarja Sundell
Examination vidHelsingfors universitet