Fakultetsrepresentant vid bedömning av doktorsavhandling

Forsén, B. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Beskrivning

Title of dissertation: Roman Sleep: Sleeping Areas and Sleeping Arrangements in the Roman House
Periodnov 2016
ExaminandLaura Nissin
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningNationell