Farmaseutin lopputyö

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: SAIRAALAFARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN YDINAINEKSEN MÄÄRITTÄMINEN
Periodjan. 2009maj 2009
ExaminandTarja Lehto Johanna Ahokas
Examination vid
  • Helsingin yliopisto