Farmaseutin lopputyö

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Osastofarmasian vaikutus lääkitysturvallisuuteen
Periodsep. 2006maj 2007
ExaminandBoström Jaana ja Katja Elo
Examination vid
  • Helsingin yliopisto