Farmasian Teknologian Syventävien ja Jatkoopintojen Seminaarit / Seminars in Pharmaceutical Technology (Coordinator and Chair)

Santos, H. A. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Period2009
VidFaculty of Pharmacy, University of Helsinki, Finland