Feminist Media Studies (Tidskrift)

Kivikuru, U. (Medlem i redaktionell ledning)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Feminist Media Studies
Periodjan 2014 - dec 2014
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1468-0777