Fiber-based packaging sector in Finland

Korhonen, J. (Handledare), Toppinen, A. M. K. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018 → …
Examinand