Fingerprinting mobile browsers

Rao, A. (Handledare), Maksym Gabielkov (Handledare), Tarkoma, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Thesis work Michael Ayele
Period20172018
Examinand