Finnish yearbook of international law (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Periodmaj 2013juni 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0786-6453