Fluorokinolonien aiheuttamien haittatapahtumien kustannukset ja vaikutus terveyspalveluiden käyttöön: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Saarukka, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodfeb 2017nov 2017
Examinand