Folia Uralica Debreceniensia (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för serie

Beskrivning

Folia Uralica Debreceniensia

Debrecenin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen oma julkaisu

Artikkeleiden vertaisarviointia ja oikolukua sekä muita toimitustyöhön liittyviä tehtäviä.
Period2013 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0239-1953
OmfattningInternationell