Folklore (Tidskrift)

Tarkka, L. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Refereeing fot the journal Folklore
Perioddec 2016 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1406-0957
OmfattningInternationell