Food Microbiology (Tidskrift)

Kemppinen, A. (Referentgranskare)

    Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

    Periodmaj 2006
    Typ av tidskriftTidskrift
    ISSN0740-0020