Food Policy (Tidskrift)

Steiner, PhD, P. B. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Referee service
Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0306-9192