Forum iuris : Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. (Tidskrift)

Melander, S. (Redaktör)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för forskningsantologi/samlingsverk/konferenspublikation

Period2012
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1456-842X