Francesca Soglia

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

Internship

Francesca Soglia has conducted an internship as a visiting PhD student at the Meat Technology Group, Department of Food and Environmental Sciences, University of Hel-sinki. Her internship lasted for 4 months from 06.03.2015 to 26.06.2015.
Period6 mars 201526 juni 2015
På besök frånUniversity of Bologna (Italien)
Land/TerritoriumItalien