Graduate student thesis supervision

Pellinen, T. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2012 - 2013
ExaminandPetra Mäki-Teeri
Examination vidUniversity of Turku