Gradun ohjaus

Miestamo, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20162018
ExaminandTiina Virtanen
Examination vidHumanistiska fakulteten