Gradun ohjaus: Iida-Maija Salo (EKA): "Mitä väliä on kertomuksella, kun kaikki tietävät totuuden?" Baskimaan väkivaltaisen menneisyyden representaatiot Fernando Aramburun Patria-romaania käsittelevässä sanomalehtikeskustelussa

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand