Gradun ohjaus: Laura Nykänen (EKA): Feeling at Home in Peckham, South East London: Experiences, Patterns and Politics of Belonging to a Place

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand