Gradun ohjaus: Lotta Vuorio (yleinen historia): Sukupuolittunut liikunta ja kehollisuus 1800-luvun puolivälin Britanniassa

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2019
Examinand