Gradun ohjaus: Riikka Vänni (EKA): A Business of Prestige and Profit. Creative Scotland and Contemporary Scottish Film Industry

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020