Gradun ohjaus: Riku Löf (EKA): When the Jokes Get Serious: Politics and Populism is Spanish Internet Memes

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand