Gradun ohjaus: Sini Manninen (EKA): Vallan kyllästämä tila. Russell Square temporaalisena julkisena tilana

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand