Gradun tarkastus: Iina Hakola (yleinen historia): Neljä naista 1800-luvulla. Upseerien ja virkamisten vaimot kolonialististen diskurssien rakentajina 1800-luvun lopun Yhdysvalloissa ja Intiassa

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand