Gradun tarkastus: Liisa-Maija Korhonen: "Synnyinmaani ompi Suomi - kotimaani on Australia". Identiteetin rakentuminen Suomi-lehden siirtolaiskirjoituksissa 1968-1973

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2017
Examinand