Gradun tarkastus: Sari Ahola (yleinen historia): Matkalla jaetussa kaupungissa. Paikan merkityksen rakentuminen matkakertomuksissa Jerusalemiin 1800-luvun alkupuoliskolla

Korhonen, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2018
Examinand