Group processes & intergroup Relations (Tidskrift)

Jasinskaja-Lahti, I. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1368-4302