Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018 vp)

Leino-Sandberg, P. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period26 apr 2018
Arbete förParliament, Finland