Handledare av doktorsavhandling

Nordberg, C. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Handledare, Liselott Sundbäcks doktorsavhandling
Periodnov 2018 → …
Examinand
OmfattningNationell