Handledare av pro gradu avhandling i nordisk litteratur

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: ”Think outside the cocks. Karnevalistisk samhällskritik i Nanna Johanssons tecknade seriealbum”
Period20132015
Examination vidHelsingfors