Handledning av en pro gradu-avhandling, färdig 2020 (Märta Östberg)

Huhtala, A. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand
OmfattningLokal