Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Handledare), Saarinen, T. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp (Robin Sjöblom)
Period20182020
Examinand