Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Handledare), Saarinen, T. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Smultronets (Fragaria vesca) sommar- och vinterblad - fenologi och fotosyntesaktivitet hos smultron av fem olika europeiska ursprung (Sonja Still)
Period2017 - 2019
Examinand