Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Handledare), Saarinen, T. P. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Effekten av lupinen och milda vintrar på ängsvegetationen i Finland (Jalmar Donner)
Period2017 - 2019
Examinand