handledning av magistersavhandlingar

Bäckman, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2012 → …
Examinandobestämd mängd
Examination vidHelsingfors universitet