Handledning av pro gradu -avhandling

Åström, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Högstadie och gymnasie-elevers intresse för biologiundervisningens teman samt temans upplevda svårighetsgrad
Period2016 - 2018
ExaminandJenny-Maria Bergman