Handledning av pro gradu -avhandling

Åström, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

En ekologisk studie av Ålands rikkärr - förändringar i kärlväxternas och mossornas artsammansättning
Period2016 - 2018
ExaminandNicolina Johanson