Handledning av pro gradu -avhandling

Åström, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera) som invasiv art i Finland: fröbank, frögroning och övervintringsförhållandenas inverkan
Period2014 - 2018
ExaminandAnn-Sofie Åstrand
Examination vidHelsingijn yliopisto