Handledning av pro gradu -avhandling

Åström, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Title of thesis: Upplevelsemässig och probleminriktad botanisk uteundervisning i grundskolans årskurs 7-8
Period2015 - 2019
ExaminandJohanna Levlin
Examination vidHelsingfors universitet