Handledning av pro gradu-avhandling, Jenni Raappana

Nordman, L. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2014
Examinand
Examination vidHelsingfors universirer