Handledning av Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället
Period2004
ExaminandFrey Nybergh
Examination vid
  • HU