Handledning av Reklamation i konsumentavtal

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Reklamation i konsumentavtal
Period2002
ExaminandJohan Bärlund
Examination vid
  • HU