Handledning och granskning av avhandling pro gradu i nordisk litteratur

Biström, A. (Handledare)

    Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

    Beskrivning

    Avhandlingen lämnades in, granskades och godkändes under våren och försommaren 2018.
    Period20162018
    ExaminandAino Kamaja