Hanna-Kaisa Piironen, Supervisor of doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Lived Catholicism in Contemporary Finland
Period20122018
ExaminandHanna-Kaisa Piironen
Examination vid
  • Helsinki